Bel me terug Downloads

Parking Fund Nederland VIII is reeds voltekend - deelname is niet meer mogelijk

Object

Parking Fund Nederland VIII belegt in een bestaande en een nieuw te bouwen parkeergarage in Dordrecht. Beide parkeergarages zijn openbaar en zullen na oplevering van de nieuwbouw parkeergarage met elkaar verbonden zijn als één parkeergarage met 1.512 openbare parkeerplaatsen. De bestaande parkeergarage heeft 604 openbare parkeerplaatsen. De nieuwbouw parkeergarage betreft in totaal 1.108 parkeerplaatsen, waarvan 908 openbare parkeerplaatsen toebehoren aan het Fonds. De parkeergarage zal met ingang van de datum van oplevering voor een periode van 15 jaar verhuurd worden aan APCOA Parking Nederland BV, de nummer één parkeerexploitant in Europa.

De nieuwbouw parkeergarage vervangt het huidige parkeerterrein met 880 parkeerplaatsen dat wordt herbestemd tot woongebied en is derhalve noodzakelijk om in de parkeerbehoefte van Middenzone Gezondheidspark te kunnen blijven voorzien. Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Optisport Sportboulevard in Dordrecht. De bouwwerkzaamheden zullen op 28 september 2022 aanvangen, de oplevering zal eind december 2023 plaatsvinden.

Parkeergarage in Dordrecht

 • Parkeergarage met 1.512 openbare parkeerplaatsen
 • Uitstekende locatie tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Optisport Sportboulevard te Dordrecht
 • Voor 15 jaar verhuurd aan APCOA Parking Nederland BV
 • Oplevering nieuwbouw parkeergarage Q4 2023

Kenmerken

 • Verwacht gemiddeld totaalrendement 5,8% op jaarbasis
 • Verwacht gemiddeld direct rendement 4,6% op jaarbasis, uitkering per kwartaal
 • Totale fondsinvestering € 37.215.000
 • Hypothecaire lening € 13.360.000
 • Eigen vermogen € 23.855.000
 • Deelname vanaf 2 participaties à € 5.000,- per participatie (excl. 3% emissiekosten)¹. Dit fonds is reeds voltekend, deelname is niet meer mogelijk.

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

¹ De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Risico's

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals wordt vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering, verlies van vermogen bij niet gespreid beleggen, langere looptijd van het fonds dan verwacht  en beperkte verhandelbaarheid van de participaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de impact van COVID-19 alsmede de geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa is op de marktwaarde van openbare parkeergarages op de lange termijn. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen, die afhankelijk kunnen zijn van de persoonlijke situatie van de belegger en in de toekomst kunnen veranderen.

Toezicht AFM

Parking Fund Nederland VIII, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Parking Fund Nederland VIII is het prospectus goedgekeurd door de AFM* en bij ons verkrijgbaar.

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 20 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen. Holland Immo Group heeft reeds 55 vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en Duitsland geïnitieerd met een totaal belegd vermogen van € 1,6 miljard. Hiermee is Holland Immo Group een top-3 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

drs. P.E.J. (Peter) Helfrich MSRE

Board Member

mr. G.H.P. (Gaston) Hupkens

Board Member

mr. M. (Manfred) Kühl MRICS

Chief Executive Officer

L.M. (Leo) Antonis

Investor Relations

J.N.P.T. (Sjaak) Mooij MBA RC

Chief Financial Officer

Wilt u op de hoogte blijven over toekomstige emissies?

  Ik ontvang graag informatie over nieuwe emissies


  Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google

  Privacy Policy and Terms of Service apply,

  De beleggingsinstelling Parking Fund Nederland VIII en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.  Het prospectus en het essentiële-informatiedocument (EID) zijn te verkrijgen ten kantore van Holland Immo Group of hier te downloaden. Download het prospectus hier, download het EID hier