Bel me terug Downloads
Reclame

Objecten

Parking Fund Nederland X belegt in twee nog op te leveren parkeergarages – Binck City Park en One Milky Way – met in totaal 515 parkeerplaatsen in de stadswijk Binckhorst, nabij het stadscentrum van Den Haag. Het Object Binck City Park is verhuurd aan Q-Park, met ingang van de datum van oplevering (naar verwachting uiterlijk 1 maart 2025) voor een periode van 25 jaar. Het Object One Milky Way is eveneens verhuurd aan Q-Park, met ingang van de datum van oplevering (naar verwachting uiterlijk 1 januari 2026) voor een periode van 20 jaar. De objecten worden volledig door middel van het door de participanten bijeengebrachte eigen vermogen gefinancierd. Er is derhalve geen sprake van een hypothecaire lening.

Binck City Park in Den Haag

 • Nieuwbouwparkeergarage
 • 232 parkeerplaatsen
 • Uitstekende locatie in de stadswijk Binckhorst, nabij het stadscentrum van Den Haag
 • Voor 25 jaar verhuurd aan Q-Park

One Milky Way in Den Haag

 • Nieuwbouwparkeergarage
 • 283 parkeerplaatsen
 • Uitstekende locatie in de stadswijk Binckhorst, nabij het stadscentrum van Den Haag
 • Voor 20 jaar verhuurd aan Q-Park

Gedurende de bouwperiode van de twee parkeergarages genereren ze geen huurinkomsten. Als compensatie voor deze huurderving tijdens de bouwperiode is van de verkopers een correctie op de koopprijs voor de objecten bedongen. Die correctie vormt onderdeel van de inleg van de participanten waaruit gedurende de bouwperiode rendement aan de beleggers wordt uitgekeerd. Gedurende de bouwperiode van de parkeergarages (tot 1 maart 2025 respectievelijk 1 januari 2026) wordt het direct rendement derhalve betaald uit de inleg van de beleggers.

Kenmerken

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

 • Verwacht gemiddeld totaalrendement 6,1% per jaar
 • Verwacht gemiddeld direct rendement 5,2% per jaar, uitkering per kwartaal
 • Totale fondsinvestering € 16.620.000
 • Volledig gefinancierd met eigen vermogen
 • Deelname vanaf 2 participaties à € 5.000,- per participatie (excl. 3% emissiekosten)*.

* De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement. De impact van de emissiekosten op het rendement bedraagt 0,29% per jaar.

Risico's

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals wordt vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, voortijdig eindigen van de huurovereenkomst, rentefluctuaties, (her)financiering, een afwijkend belang van de individuele belegger ten opzichte van het belang van de gezamenlijke beleggers, verlies van vermogen bij niet-gespreid beleggen, langere looptijd van het fonds en beperkte verhandelbaarheid van de participaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de impact is van de gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa op de marktwaarde van openbare parkeergarages op de lange termijn. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen, die afhankelijk kunnen zijn van de persoonlijke situatie van de belegger en in de toekomst kunnen veranderen. Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van Parking Fund Nederland X en het essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Toezicht AFM

Parking Fund Nederland X, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Parking Fund Nederland X is het prospectus goedgekeurd door de AFM* en bij ons verkrijgbaar. Let op: omdat de inschrijving is gesloten, is het Prospectus niet langer geldig. Desondanks zijn wij van mening dat de informatie in het Prospectus nog steeds actueel en relevant voor u is om kennis van te nemen.

* De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft 22 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen. De huidige beleggingsstrategie voor nieuwe fondsen is gericht op (zorg)woningen en binnenstedelijke parkeergarages in Nederland. Holland Immo Group heeft meer dan vijftig vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en Duitsland geïnitieerd met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,6 miljard. Hiermee is Holland Immo Group een top-3 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedgoedbeleggingsfondsen in Nederland. Het team beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoedselectie, investeringsanalyse, vastgoedbeheer en beleggingsstructuren. Holland Immo Group maakt sinds 2021 onderdeel uit van Primevest Capital Partners, een pan-Europese investment manager, gespecialiseerd in innovatieve strategieën voor het beleggen in real assets, gericht op institutionele klanten.

drs. P.E.J. (Peter) Helfrich MSRE

CEO

mr. G.H.P. (Gaston) Hupkens

Head of Operations

mr. B.T.J. (Bart) Pierik

Head of Fund Management

drs. G. (Gilbert) Boutier RA

Head of Finance & Risk

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via 040 235 26 35 of vul het onderstaande contactformulier in.

S.L. (Sebastian) van der Graaf

Head of Investor Relations Private Clients

M.W.M. (Maartje) Raijmakers

Investor Relations

Vrijblijvend de brochure en het prospectus per post ontvangen?
  Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google

  Privacy Policy and Terms of Service apply,

  Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Op deze website vermelde informatie is van algemene aard waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De beleggingsinstelling Parking Fund Nederland X en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Het prospectus en het essentiële-informatiedocument (EID) zijn te verkrijgen ten kantore van Holland Immo Group of te downloaden. Download het prospectus hier, download het EID hier.