Holland Immo Group
Language:   Nederlands English

Winkelfonds Duitsland 15

Winkelfonds Duitsland 15 belegt in een binnenstedelijk gelegen winkelcentrum in de stadskern van Geilenkirchen

Winkelfonds Duitsland 15

Winkelfonds Duitsland 15 is opgericht op 30 november 2017 en belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit binnenstedelijke winkelobjecten in Geilenkirchen

Het Fonds en de Beheerder zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en vallen onder toezicht van de AFM en de AIFM bewaarder TCS Depositary BV.

OVERZICHT ONTLEEND AAN HET PROSPECTUS:

  • Totale fondsinvestering € 21.800.000
  • Hypothecaire financiering € 9.200.000
  • Eigen vermogen € 12.600.000
  • Verwacht gemiddeld Totaalrendement 6.4%* op jaarbasis
  • Verwacht gemiddeld Direct Rendement 5,5%* per jaar
  • Verwachte looptijd fonds 7-10 jaar

Disclaimer
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie (exclusief Emissiekosten) gedurende het maximum van de beoogde looptijd van het Fonds.

JAARREKENINGEN

De eerste rapportage is op 30 april 2019 beschikbaar

HALFJAARCIJFERS

De eerste rapportage is op 30 augustus 2018 beschikbaar

Financiële kerngegevens

Maandelijkse financiële kerngegevens

Naar boven