Directie & Management


Asset / Investment Management


Financieel Management


 

Risk Management


 

Secretariaat


 

 

 

 

 

 

Holland Immo Group Beheer BV


  • Heeft een Alternative Investment Fund Managers vergunning (AIFM-vergunning)
  • Valt onder toezicht van de AFM
  • Het bestuur wordt gevormd door de heren mr. M. Kühl MRICS en mr. T. Kühl

 

Documentatie


Holland Immo Group Beheer II BV


  • Valt niet onder toezicht van de AFM
  • Het bestuur wordt gevormd door de heren mr. M. Kühl MRICS en mr. T. Kühl

 

Documentatie


Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer BV


  • Beheert alle geïnitieerde fondsen die zijn opgericht in 2004/2005 in samenwerking met Bank Insinger de Beaufort
  • Valt niet onder toezicht van de AFM
  • Het bestuur wordt gevormd door Holland Immo Group Beheer II BV

 

Documentatie


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Holland Immo Group Beheer BV een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, sub a Wet op het financieel toezicht (oude Wft). De thans zittende bestuurders van de beheerders en de bewaarders zijn in het kader van deze vergunning door de AFM getoetst op de betrouwbaarheid en deskundigheid. Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege overgegaan naar een Alternative Investment Fund Manger vergunning (AIFM-vergunning).

Het prospectus van elk nieuw fonds wordt op basis van de zogenoemde prospectusverordening door de AFM vooraf goedgekeurd. Het prospectus bevat een onderzoeksrapport van een externe accountant waarin de rendementsberekeningen zijn beoordeeld in het licht van realiteit, consistentie en de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

 

Kifid staat voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFid. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur van Kifid bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.