Downloads

Downloads

IMMO Zorgwoningfonds 3

Wilt u meer informatie?
Vul dan onderstaand contactformulier in.


Ik wil op de hoogte gehouden worden over nieuwe fondsen


Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement.


IMMO Zorgwoningfonds 2 voltekend

Downloads

Kenmerken

IMMO Zorgwoningfonds 3 belegt in negen woonzorglocaties in de provincie Noord-Holland. De locaties bestaan uit 251 woningen, waarvan 191 zelfstandige (senioren)appartementen en 60 woonzorgappartementen. 

 • Verwacht gemiddeld direct rendement 5,7% per jaar
 • Verwacht gemiddeld totaalrendement 10,5% per jaar
 • Uitkering per kwartaal
 • Totale fondsinvestering € 37.030.000
 • Hypothecaire financiering € 18.000.000
 • Eigen vermogen € 19.030.000
 • Deelname vanaf 2 participaties à € 5.000,- per participatie (excl. 3% emissiekosten)¹. Dit fonds is voltekend deelname is niet meer mogelijk.

¹ De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Risico's

 • Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.
 • De voornaamste risico’s zijn: tussentijdse tegenvallers en negatieve ontwikkelingen, illiquiditeit van de participaties, verhuurrisico, renterisico, herfinancieringsrisico, marktwaarde- en verkooprisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, millieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, object gerelateerde risico’s, besluitvorming, taakuitoefening en belangen van de individuele participant.
 • Beleggers die overwegen deel te nemen in het fonds wordt geadviseerd kennis te nemen van deze risico’s, deze worden in hoofdstuk 2 van het prospectus beschreven. Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Objecten

De portefeuille waarin het Fonds zal beleggen, wordt verworven van Stichting Intermaris uit Hoorn. Het betreft 9 woonzorgcomplexen en omvat 251 woningen, die zijn verdeeld in 191 zelfstandige (senioren)appartementen (extramuraal) en 60 woonzorgappartementen (intramuraal) alsmede 13 maatschappelijke ruimten. De appartementen zijn individueel aan de bewoners dan wel aan zorgaanbieders verhuurd. Vanuit de maatschappelijke ruimten worden door de zorgaanbieders zorgdiensten verleend.

Objecten IMMO Zorgwoningfonds 3

Vijverstate - Avenhorn

 • 36 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan particulieren
 • 2 maatschappelijke ruimten t.b.v. zorgdiensten verhuurd aan woonzorggroep Wilgaerden

Rozenstate - De Goorn

 • 48 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan particulieren
 • 1 maatschappelijke ruimte t.b.v. zorgdiensten in gebruik gegeven aan woonzorggroep Wilgaerden

Spanbroekerweg - Spanbroek

 • 35 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan particulieren

De Oever - Spierdijk

 • 19 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan particulieren
 • 22 woonzorgappartementen verhuurd aan woonzorggroep Omring
 • 1 maatschappelijke ruimte, een wijksteunpunt verhuurd aan woonzorggroep Omring

Sweelinckhof - Wognum

 • 29 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan particulieren

Schoolstraat - Aartswoud

 • 1 zelfstandig (zorg)appartement verhuurd aan woonzorggroep Prinsenstichting
 • 10 woonzorgappartementen verhuurd aan woonzorggroep Prinsenstichting
 • 2 maatschappelijke ruimte, een woonkamer en keuken, verhuurd aan woonzorggroep Prinsenstichting

Kolblei - Avenhorn

 • 9 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan woonzorggroep Esdégé-Reigersdaal
 • 1 maatschappelijke ruimte t.b.v. zorgdiensten verhuurd aan woonzorggroep Esdégé-Reigersdaal

Zuiderweg - Wijderwormer

 • 14 zelfstandige (senioren)appartementen verhuurd aan woonzorggroep Odion
 • 2 maatschappelijke ruimte t.b.v. dagbesteding verhuurd aan woonzorggroep Odion

Klein Suydermeer - Zuidermeer

 • 28 woonzorgappartementen verhuurd aan woonzorggroep WarmThuis
 • 5 maatschappelijke ruimten, woonkamers en ruimte voor dagbesteding verhuurd aan woonzorggroep WarmThuis

Toezicht AFM

IMMO Zorgwoningfonds 3, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor IMMO Zorgwoningfonds 3 is het prospectus goedgekeurd door de AFM* en bij ons verkrijgbaar.

* De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 18 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 44 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van € 1,2 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een top-3 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

mr. M. Kühl MRICS
mr. T. Kühl
L.M. Antonis

Categorised in:

This post was written by Annemie Smolders