Bij Primevest Capital Partners en Holland Immo Group helpen wij onze klanten hun financiële toekomst veilig te stellen door toegang te bieden tot zorgvuldig geselecteerde toekomstbestendige vastgoedbeleggingen in heel Europa. Onze klanten kunnen dit realiseren door direct te participeren in een van onze beleggingsfondsen voor particuliere beleggers of indirect via een pensioenfonds- of verzekeringsmaatschappij die investeert in onze institutionele fondsen, -club deals en -mandaten.

Het is onze gezamenlijke visie om onze steden toekomstbestendig te maken door een betere connectiviteit, mobiliteit en stedelijke leefbaarheid te realiseren. Dit doen we door middel van investeringen in heel Europa in moderne, betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en mobiliteitsoplossingen, inclusief nichemarkten zoals young professionals, woon(zorg)concepten voor ouderen en senior living. Bij Primevest Capital Partners ligt de focus vooral op institutionele klanten. Bij Holland Immo Group stellen wij particuliere beleggers centraal in onze strategie.

Primevest Capital Partners en Holland Immo Group vormen samen een onafhankelijke boutique voor beleggingsbeheer. De gecombineerde groep heeft in totaal meer dan 3 miljard euro aan real assets onder beheer en is in 12 Europese landen actief.