Downloads

Voltekend – Deelname is niet meer mogelijk

Kenmerken

IMMO Huurwoningfonds 2 zal beleggen in een appartementencomplex, bestaande uit twee woontorens, welke worden getransformeerd uit voormalige kantoorgebouwen. Het object omvat in totaal 95 huurwoningen en een drietal commerciële ruimten op de begane grond alsmede een ondergelegen parkeergarage met 113 parkeerplaatsen.

  • Verwacht gemiddeld totaalrendement 7,8% per jaar
  • Verwacht gemiddeld direct rendement 5,2% per jaar, uitkeerbaar per kwartaal
  • Totale fondsinvestering € 32.315.000
  • Hypothecaire financiering € 16.080.000
  • Eigen vermogen € 16.235.000
  • Deelname vanaf 2 participaties à € 5.000,- per participatie (excl. 3% emissiekosten)¹. Dit fonds is thans voltekend, deelname is niet meer mogelijk.

¹ De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Risico's

  • Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.
  • De voornaamste risico’s zijn: tussentijdse tegenvallers en negatieve ontwikkelingen, illiquiditeit van de participaties, verhuurrisico, renterisico, herfinancieringsrisico, marktwaarde- en verkooprisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, millieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, object gerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe nog op te leveren objecten, besluitvorming, taakuitoefening en belangen van de individuele participant.
  • Beleggers die overwegen deel te nemen in het fonds wordt geadviseerd kennis te nemen van deze risico’s, deze worden in hoofdstuk 2 van het prospectus beschreven. Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Het object

De portefeuille waarin het fonds zal beleggen, wordt verworven van ontwikkelaar De Maese BV en JAMEBA CV. Het betreft een appartementencomplex, bestaande uit twee woontorens, welke worden getransformeerd uit voormalige kantoorgebouwen, met 46 (“Grote Feit”) respectievelijk 49 (“Kleine Feith”) appartementen, 3 commerciële ruimten op de begane grond en 113 parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage. De transformatie start in februari 2020 en zal naar verwachting begin april 2021 worden opgeleverd.

Toezicht AFM

IMMO Huurwoningfonds 2, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor IMMO Huurwoningfonds 2 is het prospectus goedgekeurd door de AFM* en bij ons verkrijgbaar.

* De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 18 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 45 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van € 1,2 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een top-3 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

 

mr. M. Kühl MRICS
mr. T. Kühl
L.M. Antonis

Categorised in:

This post was written by Annemie Smolders