Over Holland Immo Group

Holland Immo Group initieert beleggingen in commercieel vastgoed (wonen, winkelen, zorg en parkeren) in Nederland en Duitsland voor de particuliere en institutionele belegger. Het managementteam beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoedselectie, investeringsanalyse, vastgoedbeheer en beleggingsstructuren.

 • Team
 • Beheerders
 • AFM
 • KIFID

Team

Directie & Management

mr. M. (Manfred) Kühl MRICS

Chief Executive Officer

mr. T. (Thomas) Kühl

Chief Operating Officer

L.M. (Leo) Antonis

Investor Relations

J.N.P.T. (Sjaak) Mooij MBA RC

Chief Financial Officer

Secretariaat

S.L. (Sebastian) van der Graaf

Investor Relations

M.W.M. (Maartje) Raijmakers

Investor Relations

S.M.T. (Sietske) van Dalen

Office Manager

M.J.C. (Annemiek) Saris

Front Office

A.A.W.M. (Annemie) Smolders

Marketing & Communication

Asset / Investment / Fund Management

J.J.V. (John) Bindels

Parking Investments

M. (Mirian) Broere MSc

Senior Investment Manager

M.C. (Mieke) Bruijn-van den Brule MSc

Asset Management

mr. M. (Matthieu) Dekkers MRE

Parking Investments

ir. F.J. (Frank) van de Geijn

Asset Management

A.J.M. (Anke) van de Gevel MSc

Investments

P. (Pascale) Kievit

Asset Management

M.J.W. (Michiel) Kühl

Fund Management

J.N.H.M. (Jörgen) Lambermont

Asset Management

ir. P. (Pim) van Loon

Investments

W.F.P.M. (Joris) van Meijl

Investments

B.C.E. (Boudewijn) Trieling

Asset Management

T. (Thomas) Wissink MSc

Transaction Management

P. (Pio) Berkhout

Technical Operations

Financieel Management

L. (Laura) van de Goede

Finance

K. (Karin) van Leiden

Finance

R. (Rolf) van Maasakkers

Financial Controlling

J.T. (John) Manders AA

Financial Controlling

P.J.A. (Ellen) van Oort-Cuijten

Finance

Risk Management

Drs. B. (Bob) Kostermans

Compliance & Risk

Beheerders

Holland Immo Group Beheer BV

 • Heeft een Alternative Investment Fund Managers vergunning (AIFM-vergunning)
 • Valt onder toezicht van de AFM
 • Het bestuur wordt gevormd door de heren mr. M. Kühl MRICS en mr. T. Kühl

Holland Immo Group Beheer II BV

 • Valt niet onder toezicht van de AFM
 • Het bestuur wordt gevormd door de heren mr. M. Kühl MRICS en mr. T. Kühl

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer BV

 • Beheert alle geïnitieerde fondsen die zijn opgericht in 2004/2005 in samenwerking met Bank Insinger de Beaufort
 • Valt niet onder toezicht van de AFM
 • Het bestuur wordt gevormd door Holland Immo Group Beheer II BV

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Holland Immo Group Beheer BV een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, sub a Wet op het financieel toezicht (oude Wft). De thans zittende bestuurders van de beheerders en de bewaarders zijn in het kader van deze vergunning door de AFM getoetst op de betrouwbaarheid en deskundigheid. Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege overgegaan naar een Alternative Investment Fund Manger vergunning (AIFM-vergunning).

Het prospectus van elk nieuw fonds wordt op basis van de zogenoemde prospectusverordening door de AFM vooraf goedgekeurd. Het prospectus bevat een onderzoeksrapport van een externe accountant waarin de rendementsberekeningen zijn beoordeeld in het licht van realiteit, consistentie en de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

KIFID

Kifid staat voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFid. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur van Kifid bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.