Over Holland Immo Group

Holland Immo Group initieert beleggingen in commercieel vastgoed (wonen, winkelen, zorg en parkeren) in Nederland en Duitsland voor de particuliere en institutionele belegger. Het managementteam beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoedselectie, investeringsanalyse, vastgoedbeheer en beleggingsstructuren.

  • Team
  • Beheerders
  • AFM
  • KIFID

Team

Management Board

drs. P.E.J. (Peter) Helfrich MSRE

CEO

mr. B.T.J. (Bart) Pierik

Head of Fund Management

mr. G.H.P. (Gaston) Hupkens

Head of Operations

drs. G. (Gilbert) Boutier RA

Head of Finance & Risk

Team

S.L. (Sebastian) van der Graaf

Investor Relations

M.W.M. (Maartje) Raijmakers

Investor Relations

S.M.T. (Sietske) van Dalen

Marketing & Communication

S. (Samy) Arts

Office Manager

R.H.J. (Rick) van Overbeek

IT Manager

M. (Mirian) Broere MSc

Head of Investment Management & Asset Management

T. (Thomas) Wissink MSc

Investment Management

A.J.M. (Anke) van de Gevel MSc

Investment Management

ir. P. (Pim) van Loon

Investment Management

mr. M. (Matthieu) Dekkers MRE

Investment Management (Parking)

J.J.V. (John) Bindels

Investment Management (Parking)

M.J.W. (Michiel) Kühl

Fund Management

V. (Vincent) Warrink

Strategy & Business Development

Drs. B. (Bob) Kostermans

Compliance & Risk

S. (Sophie) Meeuwissen

Asset Management

M.C. (Mieke) Bruijn-van den Brule MSc

Asset Management

T.A.L. (Twan) de Goeij

Asset Management

M. (Milou) van Empel

Werkstudent Investment Management & Asset Management

J.N.P.T. (Sjaak) Mooij MBA RC

Chief Financial Officer

R. (Rolf) van Maasakkers

Financial Controlling

P.J.A. (Ellen) van Oort-Cuijten

Financial Accounting

L. (Laura) van de Goede

Financial Accounting

Beheerders

Holland Immo Group Beheer BV

  • Heeft een Alternative Investment Fund Managers vergunning (AIFM-vergunning)
  • Valt onder toezicht van de AFM
  • Het bestuur wordt gevormd door de heren drs. P.  Helfrich MSRE, mr. G. Hupkens en mr. B. Pierik

Holland Immo Group Beheer II BV

  • Valt niet onder toezicht van de AFM
  • Het bestuur wordt gevormd door de heren drs. P.  Helfrich MSRE en mr. G. Hupkens.

Documentatie

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Holland Immo Group Beheer BV een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, sub a Wet op het financieel toezicht (oude Wft). De thans zittende bestuurders van de beheerders en de bewaarders zijn in het kader van deze vergunning door de AFM getoetst op de betrouwbaarheid en deskundigheid. Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege overgegaan naar een Alternative Investment Fund Manger vergunning (AIFM-vergunning).

Het prospectus van elk nieuw fonds wordt op basis van de zogenoemde prospectusverordening door de AFM vooraf goedgekeurd. Het prospectus bevat een onderzoeksrapport van een externe accountant waarin de rendementsberekeningen zijn beoordeeld in het licht van realiteit, consistentie en de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

KIFID

Kifid staat voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij het KiFid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFid. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur van Kifid bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen in alle vrijheid onpartijdige beslissingen nemen. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl.