Locatie Winkelfonds Duitsland 12


Huurders Winkelfonds Duitsland 12


De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder REWE, Netto, Tedi en Rossmann, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren, alsmede de Volksbank. Zij genereren circa 93% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 16,3 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurcompensatie tot aan de oplevering aan de huurders).

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 12


Oprichtingsdatum29-02-2016
Totale fondsinvestering€ 15.110.000
Hypothecaire financiering€ 7.000.000
Eigen vermogen€ 8.110.000
Verwacht gemiddeld totaal beleggersrendement7,4% per jaar
Verwacht gemiddeld direct beleggersrendement1 (ná aflossing)6,5% per jaar
Verwachte looptijd fonds7 tot 10 jaar

 

1 Dit betreft het verwachte direct beleggersrendement na oplevering van de objecten, naar verwachting per 1 juli 2016 (Exploitatiefase). In de Voorfase (d.i. de periode vanaf aanvang van het fonds tot aan de dag van de geplande oplevering, naar verwachting 1 juli 2016) bedraagt het verwachte direct beleggersrendement 4%.

Documentatie Winkelfonds Duitsland 12


Stichting Winkelfonds Duitsland 12


Stichting Winkelfonds Duitsland 12 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 12.

 

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 12


Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 12