Locatie Winkelfonds Duitsland 7 NV


Huurders Winkelfonds Duitsland 7 NV


De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder Combi, REWE, Aldi, Netto, Takko en DM, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 91% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten tot 15 jaar. Daarnaast wordt 5% van de huurstroom gegenereerd door Volksbank Hamm, als huurder van het bankfiliaal in Hamm. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – resterende looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 15 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurderving).

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 7 NV


Oprichtingsdatum28-02-2013
Totale fondsinvestering€ 19.310.000
Hypothecaire financiering€ 10.950.000
Eigen vermogen€ 8.360.000
Verwacht gemiddeld totaal beleggersrendement8,8% per jaar
Verwacht gemiddeld direct beleggersrendement (ná aflossing)7,2% per jaar
Verwachte looptijd fonds7 tot 10 jaar

 

 

Documentatie Winkelfonds Duitsland 7 NV


Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 7


Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 7 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 7 NV.

 

 

Bestuur Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 7


Documentatie Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 7