Bel me terug Downloads
Reclame

Beleg nu in Nederlandse zorgwoningen met IMMO Zorgwoningfonds 5

Kenmerken

IMMO Zorgwoningfonds 5 zal beleggen in twee nieuw te bouwen woon(zorg)locaties, Hoog Dalem in Gorinchem en De Bleijenhoek in Bladel met in totaal 109 zelfstandige (senioren/zorg)appartementen en 99 parkeerplaatsen.

  • Verwacht gemiddeld totaalrendement 6,0% per jaar
  • Verwacht gemiddeld direct rendement 5,1% per jaar, uitkering per kwartaal
  • Totale fondsinvestering € 37.655.000
  • Hypothecaire lening € 18.295.000
  • Eigen vermogen € 19.360.000
  • Deelname vanaf 2 participaties à € 5.000,- per participatie (excl. 3% emissiekosten)¹.

¹ De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Risico's

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals wordt vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering, verlies van vermogen bij niet gespreid beleggen en beperkte verhandelbaarheid van de participaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de impact is van de gevolgen van COVID-19 op de marktwaarde van de huurwoningmarkt op de lange termijn. Beleggers die overwegen deel te nemen in het fonds wordt geadviseerd kennis te nemen van deze risico’s. Deze risico’s worden in hoofdstuk 2 van het prospectus beschreven. Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Objecten

De portefeuille omvat twee nieuw te bouwen woon(zorg) locaties, Hoog Dalem te Gorinchem en De Bleijenhoek te Bladel (de Objecten). Het betreft in totaal 109 (senioren/zorg) appartementen en 99 parkeerplaatsen.

Hoog Dalem in Gorinchem

  • 84 zelfstandige seniorenappartementen
  • 84 parkeerplaatsen
Meer informatie over Hoog Dalem

Het Object Hoog Dalem betreft een nieuwbouwproject van 84 zelfstandige seniorenappartementen met inpandige berging en een op de begane grond gelegen parkeergarage met 84 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor 168 fietsen alsmede een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en terras. De bouw van het Object zal starten in januari 2021 en de oplevering wordt verwacht omstreeks 1 oktober 2022. Het Object zal bestaan uit deels drie en deels vier woonlagen met elk twee- en driekamerappartementen van 77 tot 82 m2.

De wijk Hoog Dalem is gelegen in het oosten van Gorinchem en wordt omringd door andere welvarende wijken en buurten, zoals Laag Dalem. De wijk zelf is volop in ontwikkeling en voor een groot deel gerealiseerd. Tussen de groene landschappen en wateren is er een groot woningaanbod dat veelal binnen het hogere koopsegment valt. Naast het Object wordt in 2021 ook een eerstelijnszorgcentrum gerealiseerd.

De Bleijenhoek in Bladel

  • 25 zelfstandige zorgappartementen
  • 15 parkeerplaatsen
Meer informatie over De Bleijenhoek

Het Object De Bleijenhoek betreft een voormalige kantoorlocatie die in de periode vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2022 volledig zal worden herontwikkeld tot een woonzorglocatie met 25 individueel te verhuren zelfstandige zorgappartementen met inpandige bergingen variërend van circa 48 tot 56 m2 en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Rondom het complex ligt een grote gemeenschappelijke buitenruimte die wordt ingericht als terras en tuin voorzien van wandelpaden alsmede een parkeerterrein met 13 gewone parkeerplaatsen, 2 mindervalide plaatsen en een fietsenstalling/berging.

Toezicht AFM

IMMO Zorgwoningfonds 5, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor IMMO Zorgwoningfonds 5 is het prospectus goedgekeurd door de AFM* en bij ons verkrijgbaar.

* De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 19 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 51 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,4 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een top-3 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

mr. M. (Manfred) Kühl MRICS

Chief Executive Officer

mr. T. (Thomas) Kühl

Chief Operating Officer

L.M. (Leo) Antonis

Investor Relations

J.N.P.T. (Sjaak) Mooij MBA RC

Chief Financial Officer

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe emissies?

Ik ontvang graag informatie over nieuwe emissies


Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement.

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. De op deze website vermelde informatie is van algemene aard waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De beleggingsinstelling IMMO Zorgwoningfonds 5 en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het prospectus van IMMO Zorgwoningfonds 5 is goedgekeurd door de AFM. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Het prospectus en het essentiële-informatiedocument (EID) zijn te verkrijgen ten kantore van Holland Immo Group of hier te downloaden. Download het prospectus hier, download het EID hier.