Winkelfonds Duitsland 10

Winkelfonds Duitsland 10 (emissiedatum 29 januari 2015) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit zeven winkels, verspreid over drie binnenstedelijke, centraal gelegen locaties in Bremen, Voerde en Montabaur in Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 10

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 10

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder EDEKA, DM, Fressnapf, Takko en K+K die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren ruim 97% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten tot 15 jaar. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 14,3 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurderving).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 10

Emissiedatum 29-01-2015
Totale fondsinvestering € 17.630.000
Hypothecaire lening € 8.530.000
Eigen vermogen € 9.100.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,1% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,0% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 10

Stichting

Stichting Winkelfonds Duitsland 10

Stichting Winkelfonds Duitsland 10 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 10.

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 10

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 10