Winkelfonds Duitsland 12

Winkelfonds Duitsland 12 (emissiedatum 29 februari 2016) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit twee winkelobjecten, gelegen in Nettetal en Lünen in Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 12

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 12

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder REWE, Netto, Tedi en Rossmann, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren, alsmede de Volksbank. Zij genereren circa 93% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 16,3 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurcompensatie tot aan de oplevering aan de huurders).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 12

Emissiedatum 29-02-2016
Totale fondsinvestering € 15.110.000
Hypothecaire lening € 7.000.000
Eigen vermogen € 8.110.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 7,4% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement 1 (ná aflossing) 6,5% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

1 Dit betreft het verwachte direct rendement na oplevering van de objecten, naar verwachting per 1 juli 2016 (Exploitatiefase). In de Voorfase (d.i. de periode vanaf aanvang van het fonds tot aan de dag van de geplande oplevering, naar verwachting 1 juli 2016) bedraagt het verwachte direct beleggersrendement 4%.

Documentatie Winkelfonds Duitsland 12

Stichting

Stichting Winkelfonds Duitsland 12

Stichting Winkelfonds Duitsland 12 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 12.

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 12

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 12