Winkelfonds Duitsland 7 NV

Winkelfonds Duitsland 7 NV (emissiedatum 28 februari 2013) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit 11 winkels, verspreid over twee binnenstedelijke, centraal gelegen locaties in Berlijn en Hamm (West)Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 7 NV

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 7 NV

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder Combi, REWE, Aldi, Netto, Takko en DM, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 91% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten tot 15 jaar. Daarnaast wordt 5% van de huurstroom gegenereerd door Volksbank Hamm, als huurder van het bankfiliaal in Hamm. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – resterende looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 15 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurderving).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 7 NV

Emissiedatum 28-02-2013
Totale fondsinvestering € 19.310.000
Hypothecaire lening € 10.950.000
Eigen vermogen € 8.360.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,8% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,2% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 7 NV