Winkelfonds Duitsland 8 NV

Winkelfonds Duitsland 8 NV (emissiedatum 23 januari 2014) belegt in een vastgoedportefeuille, bestaande uit negen winkels, verspreid over twee binnenstedelijke winkellocaties in Trier en Hamm (West-Duitsland).

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 8 NV

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 8 NV

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder Edeka, Aldi, DM, Takko, Action en Fressnapf die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 92% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten tot 15 jaar. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – resterende looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 14 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurderving).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 8 NV

Emissiedatum 23-01-2014
Totale fondsinvestering € 16.650.000
Hypothecaire lening € 8.750.000
Eigen vermogen € 7.900.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,1% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,0% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 8 NV

Stichting

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 8 NV.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8