IMMO Huurwoningfonds 5 binnen een week volplaatst

12-03-2021 |

Het eind februari gelanceerde IMMO Huurwoningfonds 5 was binnen een week volplaatst. Het fonds wordt op 31 maart 2021 opgericht. De totale emissie bedraagt € 16,7 miljoen verdeeld over 3.331 participaties van € 5.000. Het fondsvolume bedraagt € 36,3 miljoen. Hiervan wordt € 17 miljoen hypothecair gefinancierd tijdens de bouwfase en ruim € 19,6 miljoen tijdens de beleggingsfase.

IMMO Huurwoningfonds 5 belegt in twee nieuw te bouwen appartementencomplexen, bestaande uit Volt te Dordrecht en De Merchant te Tilburg. In totaal 125 appartementen, 79 parkeerplaatsen en een commerciële ruimte in Dordrecht. Door vroegtijdig in te stappen bij aanvang van de bouwfase verstrekt het fonds forward funding aan de ontwikkelaars, waarvoor het een vergoeding ontvangt van de ontwikkelaars tijdens de bouw. De bouwfinanciering wordt verstrekt door een voor twee family offices opgezette leningstructuur, speciaal voor deze twee projecten. Het bouwrisico is afgedekt door Woningborg Zakelijk.

Het verwachte totaalrendement bedraagt 7,8% op jaarbasis. Het direct uitkeerbare rendement is geprognosticeerd op 5,1% per jaar.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor IMMO Zorgwoningfonds 6, waarvan de introductie in mei 2021 wordt verwacht.

Bekijk hier meer informatie over IMMO Huurwoningfonds 5

Terug