Waarom beleggen in Nederlandse zorgwoningen?

Holland Immo Group initieert besloten zorgvastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger, zowel levensloopbestendige seniorenappartementen als woonzorgvormen met 24-uurs verpleging en verzorging. Inmiddels heeft Holland Immo Group sinds medio 2018 al vijf zorgwoningfondsen succesvol geplaatst met een totaal beleggingsvolume van ruim 200 miljoen euro. In onderstaand interview geeft mr. Manfred Kühl MRICS, CEO van Holland Immo Group, zijn visie op dit segment van de beleggingsmarkt. 

Hoe staat de Nederlandse (zorg)woningmarkt ervoor?

Kühl: “Binnen de woningmarkt in Nederland is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Er zijn lange wachtlijsten en de komende jaren zullen er onvoldoende huurwoningen worden bijgebouwd, waardoor het tekort verder oploopt. Tot 2035 neemt het totale aantal huishoudens met 776.000 toe. Het zijn vooral de huishoudens vanaf 65 jaar en in het bijzonder vanaf 75 jaar, die de komende jaren sterk in aantal gaan toenemen. In de periode tot 2030 komen er in de categorie 75-85 jarigen alleen al 310.000 huishoudens bij. In samenhang hiermee zal vooral ook het aantal alleenstaanden sterk toenemen.

Daarnaast worden senioren steeds ouder en zullen op basis van overheidsbeleid zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Er is grote behoefte aan passende woonvormen voor senioren, waarbij zij een beroep kunnen doen op zorg en ontzorgd worden.”

Kan de woningproductie de vraag naar zorgwoningen aan?

“De woningproductie in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks deze stijging is voor 2020 het woningtekort op 331.000 woningen geraamd. Het woningtekort zal in 2025 oplopen tot 419.000 woningen. Ook de verwachte sterke stijging van de woningproductie na 2025 zal het woningtekort niet kunnen oplossen. Eenzelfde beeld geldt voor zorgwoningen. Per juni 2020 waren er ruim 24.000 wachtenden op een plek in een verpleeghuis”, aldus Kühl.

Hoe ontwikkelt de zorgvastgoedbeleggingsmarkt zich?

Kühl: “Door de verwachte toename van het aantal senioren en de steeds veranderende zorgvraag is het investeringsvolume in Nederlands zorgvastgoed de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2017 doorbrak het beleggingsvolume in zorgvastgoed voor het eerst de barrière van 500 miljoen euro. In 2020 is een beleggingsvolume van 1,2 miljard euro in zorgvastgoed behaald, waarvan 81% in zorgwoningen werd geïnvesteerd. Dit komt vooral doordat ontwikkelaars en beleggers zich verder aan het verbreden en specialiseren zijn in de zorgvastgoedmarkt.

De Nederlandse zorgvastgoedbeleggingsmarkt is ook voor de internationale beleggers aantrekkelijk vanwege de stabiliteit van de economie, de zekere toekomstige vraag als gevolg van de demografische druk en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel.”

Zorgwoningen voor ouderen is dus een interessante belegging?

“Het aantal bestaande particuliere woonzorglocaties voor intensieve ouderenzorg zal volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield tot 2040 moeten groeien van de huidige ruim 300 naar ca. 1.100 locaties. De overheid heeft met name ingezet op de kwaliteit van de zorg voor ouderen en heeft daarvoor in deze kabinetsperiode extra middelen gebudgetteerd die vanaf 2021 oplopen naar jaarlijks ruim 3 miljard euro. Steeds meer zorginstellingen verleggen de focus primair naar de zorg en verkopen zorgvastgoed aan beleggers. De toegenomen interesse van beleggers in binnen- en buitenland in de zorgvastgoedbeleggingsmarkt geeft aan dat de  senioren- en zorgwoningen in de afgelopen vijf jaar een volwassen vastgoedsegment is geworden”, aldus Kühl.

Waarom beleggen bij Holland Immo Group?

  • Een verwacht stabiel rendement
  • Uitkering per kwartaal
  • Ruim 19 jaar ervaring
  • Top-3 aanbieder
  • AFM registratie beheerder (Holland Immo Group Beheer B.V.) en fondsen
  • Deelname in onze zorgwoningfondsen is mogelijk vanaf € 10.000

Beleggen in een zorgwoningfonds brengt risico’s met zich mee. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Sebastian van der Graaf

Head of Investor Relations Private Clients

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Maartje Raijmakers, Investor Relations

Maartje Raijmakers

Investor Relations

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven