Locatie Winkelfonds Duitsland 14


 

 

 

 

 

 

Huurders Winkelfonds Duitsland 14


De twee huurders zijn de Duitse supermarktketens REWE en Aldi, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren 100% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De gemiddelde looptijd van deze huurcontracten – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – bij de start van het fonds bedraagt circa 14,7 jaar.

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 14


Oprichtingsdatum19-04-2017
Totale fondsinvestering€ 10.850.000
Hypothecaire financiering€ 4.650.000
Eigen vermogen€ 6.200.000
Verwacht gemiddeld totaal beleggersrendement6,2% per jaar
Verwacht gemiddeld direct beleggersrendement (ná aflossing)5,8% per jaar
Verwachte looptijd fonds7 tot 10 jaar

 

Documentatie Winkelfonds Duitsland 14


Stichting Winkelfonds Duitsland 14


Stichting Winkelfonds Duitsland 14 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 14.

 

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 14


Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 14