Winkelfonds Duitsland 14

Winkelfonds Duitsland 14 (emissiedatum 19 april 2017) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit  binnenstedelijke winkellocaties in Neuss en Gunzenhausen in Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 14

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 14

De twee huurders zijn de Duitse supermarktketens REWE en Aldi, die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren 100% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De gemiddelde looptijd van deze huurcontracten – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – bij de start van het fonds bedraagt circa 14,7 jaar.

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 14

Emissiedatum 19-04-2017
Totale fondsinvestering € 10.850.000
Hypothecaire lening € 4.650.000
Eigen vermogen € 6.200.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 6,2% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 5,8% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 14

Stichting

Stichting Winkelfonds Duitsland 14

Stichting Winkelfonds Duitsland 14 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 14.

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 14

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 14