Winkelfonds Duitsland 11

Winkelfonds Duitsland 11 (emissiedatum 16 juli 2015) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit negen winkels, verspreid over drie binnenstedelijke, centraal gelegen locaties in Mülheim, Mosbach en Grossefehn in Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 11

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 11

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder EDEKA, REWE Dortmund, Penny, DM en Sparkasse die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 97% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 15,5 jaar ( dat is inclusief de vergoedingen voor huurcompensatie tot aan de oplevering aan de huurders).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 11

Emissiedatum 16-07-2015
Totale fondsinvestering € 16.880.000
Hypothecaire lening € 8.100.000
Eigen vermogen € 8.780.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,3% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,0% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 11

Stichting

Stichting Winkelfonds Duitsland 11

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 11.

Bestuur Stichting Winkelfonds Duitsland 11

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Winkelfonds Duitsland 11