Winkelfonds Duitsland 9 NV

Winkelfonds Duitsland 9 NV (emissiedatum 18 juli 2014) belegt in een vastgoedportefeuille bestaande uit negen winkels, verspreid over drie binnenstedelijke, centraal gelegen locaties in Essen, Heinsberg en Magdeburg in Duitsland.

  • Locatie
  • Huurders
  • Kenmerken en documentatie
  • Stichting

Locatie

Locatie Winkelfonds Duitsland 9 NV

Huurders

Huurders Winkelfonds Duitsland 9 NV

De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder REWE, Lidl, DM, Takko, K+K en Action die tot de grootste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 97% van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten tot 18 jaar. De gemiddelde – gewogen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de totale huursom – resterende looptijd van alle huurcontracten bij de start van het fonds bedraagt circa 14,3 jaar (dat is inclusief de vergoedingen voor huurderving).

Kenmerken en documentatie

Kenmerken Winkelfonds Duitsland 9 NV

Emissiedatum 18-07-2014
Totale fondsinvestering € 17.180.000
Hypothecaire lening € 8.200.000
Eigen vermogen € 8.980.000
Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,3% per jaar
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) 7,0% per jaar
Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar

Documentatie Winkelfonds Duitsland 9 NV

Stichting

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 9

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 9 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 9 NV.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 9

Drs. R.M. Weisz RA

mr. M.H.F. van Buuren

Documentatie Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 9